دانلود اکشن فتوشاپ 18 پریست پوست  Perfect Skin Action Collection

  •  قابل اجرا درفتوشاپ CC 
  •  قابل اجرا Camera Raw 6.6 و بالاتر
  • شامل
    • 18 اکشن فتوشاپ
    • 18 ACR presets -xmp files
    • 18 LUT presets cube files
  • به همراه تصاویر راهنمای استفاده از این مجموعه

Save As 2 حجم فایل : 30 مگابایت

 download

Lockرمز فایل : www.digitalgfx.ir