اموزش بیرون پریدن از زمین در افتر افکت

اموزش بیرون پریدن از زمین در افتر افکت           

این اموزش به زبان اصلی میباشد اگر زبان انگلیسی شما انچنان قوی نیست مشکلی وجود ندارد

کافیست با محیط نرم افزار افتر افکت اشنا باشید به راحتی متوجه میشوید که در افتر افکت چه

.حرکات و افکتهایی  دارد انجام میشود

time-iconمدت زمان : ۳۵ دقیقه

Save As 2 حجم فایل  : ۸۷ مگابایت

download

Lockرمز فایل : www.digitalgfx.ir

فوتیج کروماکی بوکه های رویایی
مشاهده